ZEITGARD 1 Yüz Temizleme Cihazı

ZEITGARD 1 Yüz Temizleme Cihazı

Zeitgart 1 ile gözenekleri derinlemesine temizlenmiș, ıșıl ıșıl parlayan, genç görünümlü bir cilt! Kim istemez ki?
Zeitgard1 Yüz Temizleme Cihazıyla bu mümkün. Bu șekilde cildiniz klasik temizlikle karșılaștırıldığında 10 kata kadar daha etkili bir șekilde temizlenir.

Zeitgard 1 yüz temizleme cihazı; dıș görünüme önem veren, düzenli olarak etken madde içerikli ürünler kullanan ve inovasyonlara ve kozmetik yeniliklere açık bütün kadınlar ve erkeklerin ev ortamında rahatlıkla kullanabileceği bir cihazdır..

ZEITGARD1 Yüz Temizleme Cihazı özellikle de ciltlerinin durumunu tesadüfe ve cildin yaşlanma sürecinin kendi kendine bırakmak istemeyen, aksine aktif bir șekilde kendi bakımlarını yapmak ve görünür sonuçlar elde etmek isteyen kadınlar ve erkekler içindir.

PEKİ AMA DERİNLEMESİNE CİLT TEMİZLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ

Çok basit: Su iyidir fakat gerçek bir temizlik sağlamaz (cildin kendi artık yağları, makyaj, çevresel etkiler). Temizleme ürünleri ise tek bașlarına her șeyi yapamazlar. Sadece temizleme cihazı uygulamasıyla cildin derinlemesine temizliği sağlanabilir.

ZEİTGARD 1 YÜZ TEMİZLEME CİHAZIYLA ELDE EDİLEN ETKİLER NELERDİR

Düzenli bir uygulamada, cildin birikmiş olan kendi yağının (sebum) aşırı kısmının düzenli olarak sökülerek temizlenmesi durumunda cildin doğal koruması harekete geçirilmiş olur. Aynı zamanda kurumuş yağ kalıntıları ile kepekler de azalır ve hatta bunlar önlenebilir. Cilt daha düz ve daha taze bir görünüm kazanır.

Bu temizliğin cilt için bir masaj etkisi vardır. Böylelikle cildin katmanlarındaki mikro dolaşım canlandırılmış olur. Teniniz daha ıșıl ıșıl hale gelir ve belirgin ölçüde daha taze bir görünüm kazanarak bu şekilde çok daha doğal bir gerginliğe sahip olur.

Optimum bir temizlik bakım ürünlerinizin teniniz tarafından çok daha iyi emilmesini ve etken maddelerin etkilerini cilt üzerinde daha konsantre bir şekilde gösterebilmelerini sağlar. Cilt üzerinde bunların gösterdiği pozitif etkiler bu ölçüde artar. Daha fazla parıltı sağlar ve cildiniz çok daha uzun bir süre genç görünür.

ZEİTGARD YÜZ TEMİZLEME CİHAZINI
DİĞER YÜZ TEMİZLEME CİHAZLARINDAN AYIRAN ÖZELLİKLERİ

Evlerde kullanım için teknolojik açıdan birbirinden bir haylı farklı olan döner ve osilasyonlu temizleme fırçaları geliştirilmiş durumda.

Döner temizleme fırçalarının dezavantajı sadece tek istikamette 360 derece dönmeleri ve bu sırada da cildi tahriş etmeleridir (zımpara etkisi). Hatta bu dönme hareketi kiri temizlenmektense ciltteki gözeneklere masajla yedirilmesine bile neden olabilmektedir.

Bir salınım teknolojisi olan osilasyon ise her saniye için tam olarak belirlenebilmekte ve böylelikle ileri ve geri hareketten oluşan özenli bir frekans oluşturulabilmektedir. Bu şekilde cilt özenle ve etkili bir şekilde temizlenmiş olur.

LR bilinçli bir şekilde osilasyonu tercih etmiștir: Bu seçenek evde uygulamak için en yenilikçi, en yumuşak ve en kontrol edilebilir temizleme yöntemi olup her cilt tipi için de uygundur.

Örneğin neredeyse her evin günlük bakım ürünlerinden olan elektrikli diş fırçaları göstermektedir ki vücut bakımında yenilikçi teknolojiler çok rağbet görmektedir, çünkü belirgin bir katma değeri de beraberinde getirmektedirler. Her elektrikli diş fırçası kullanıcısı ve hatta diș hekimleri de bu fırçalarda klasik temizlikle karșılaștırıldığında temizleme hissinin ve ölçülebilir temizleme etkisinin belirgin ölçüde daha fazla olduğunu teyit ederler.

Diş temizliğinde geçerli olan şey aynen yüz temizliğinde de geçerlidir. Yüz Temizleme Cihazının yardımıyla cildinizi ölçülebilir derecede daha iyi ve aynı zamanda daha yumuşak ve daha özenli temizlersiniz. Mükemmel yüz temizliği bütün diğer bakım adımlarının optimum başarısı için bir temel teşkil etmektedir.

Dermatolojik testlerimiz göstermiştir ki, ZEITGARD1 Yüz Temizleme Cihazıyla yapılan temizlik geleneksel ve elle yapılan cilt temizliğine göre 10 kata kadar daha etkilidir. Normal dönme hareketine göre avantajı șudur: Fırçanın yüksek bir hızla ileri ve geri hareket ettiği osilasyon teknolojisi. Bu ișlem cildi yormadan derinlemesine temizlik sağlamaktadır!

Böylelikle cildiniz hem daha narin bir hale gelmekle kalmaz aynı zamanda da uyarılır ve hatta düzenli uygulama sonucunda cilt gerginleşir.

ZEİTGARD 1 FIRÇA ÇEŞİTLERİ

YUMUȘAK (SOFT) – HASSAS CİLTLER İÇİN

Pembe renkli 3‘lü rotorundan tanıyacağınız hassas fırçalarda özellikle yumușak lifler kullandık. Böylelikle çok yumușak ve hoș bir cilt hissi amaçladık. Ayrıca her bir lifin özel yüzey yapısı cildin etkili bir șekilde temizlenmesini ve kirlerin optimum derecede sökülüp atılmasını sağlar.

Bu fırçalar özellikle de hafif kirler ve hassas ciltler için uygundur. Hassas cildin özelliği kolayca kızarması, kolayca gerilmesi, ısıya karșı duyarlı olması veya göz çevresinde kurumaya eğilimli olmasıdır. Özel lif karıșımı ve yuvarlatılmıș uçları sayesinde özellikle özenli bir temizlik mümkündür.

KLASİK (CLASSIC) – BÜTÜN CİLT TİPLERİ İÇİN

Mavi renkli 3‘lü rotorundan tanıyacağınız klasik fırçalarda hassas fırçalara kıyasla daha sert lifler kullandık. Doğrudan karșılaștıracak olursak bunlar bir miktar daha kalın ve hissedilir derecede de serttir. Aradaki farkı uygulama sırasında da hissedebilirsiniz, çünkü fark edilir derecede daha fazla ve daha kaba kirler sökülüp atılabilmektedir. Bu șekilde yapılan cilt temizliği özellikle etkilidir ve aynı zamanda da (lif yapısı sayesinde) cilt için özenlidir. Bu fırçaları normal bakım ve temizlik ișlemi sırasında da hiç veya çok az tahriș reaksiyonu gösteren ciltlerde kullanmanızı tavsiye ederiz.

Normal uygulamada fırçalarınızı sadece hijyenik gerekçelerle değil, aynı zamanda temizleme performansı açısından da 3 ayda bir değiștirmenizi tavsiye ederiz. Lifleri özenle en yüksek teknolojik seviyeye göre yapsak da sürekli kullanım neticesinde temizleme performansı zayıflamaktadır. Bu nedenle fırça bașlığını düzenli aralıklarla değiștirmenizi tavsiye ederiz. Tıpkı diș fırçalarınızda olduğu gibi. Diș fırçalamasında da en iyi sonuçları elde edebilmeniz için diș hekiminiz düzenli aralıklarla diș fırçalarınızı değiștirmenizi tavsiye etmektedir.

ZEİTGARD 1 TEMİZLEME ÜRÜNLERİ

ZEITGARD 1 Temizleme Ürünleri fırçanın içine ekstra yavaş bir şekilde karışır. Diğer temizleme ürünleri bu nedenle cihazınıza uygun değildir.

HASSAS CİLT

Temizleme kremi pamuk özleri içermekte olup bu özler özel olarak hassas ciltler için geliştirilmiştir ve uygulama sırasında yüzünüze özen gösterir.
Kremsi köpük cildinizde özellikle yumușak bir his bırakır.

TÜM CİLT TİPLERİ

Hafif ve canlandırıcı bu temizleme jeli bir tazelik esintisinden hoșlanan bütün cilt tipleri içindir. Özellikle yumuşak, kolaylıkla köpüren ve bakım yapan tensitler cildi yoğun bir şekilde ve özen göstererek temizlerler. Yumuşak yağlandırıcılar cilt üzerinde gerilme hissinin oluşmasına engel olur ve cildinizin gevșemiș ve rahatlamış bir hisse kavuşmasını sağlar.

ZEITGARD 1 CİHAZI DERNEKLERDE AŞAĞIDAKİ NİTEL SONUÇLARI VERMİŞTİR

… temizleme ürününün etkisini çok iyi bulmuștur.
… cildin temizleme ișlemini takip eden bakım ișlemi için en iyi derecede hazır
hale geldiğini söylemektedir.
… ciltteki gözeneklerin derinlemesine ve özenle temizlendiğini
onaylamaktadır.
… makyajın etkili bir șekilde çıkarıldığını söylemektedir.
… cildin yoğun bir șekilde temizlendiğini söylemektedir.
… cildin doğal kirlerden yumușak bir șekilde ve derinlemesine
temizlendiğini söylemektedir.
… ciltlerinin daha iyi hale geldiğini ve cilt yapısının daha düz bir etki
bıraktığını söylemektedir.

10 kat daha etkili temizlik bilimsel olarak kanıtlanmıștır.